Nieuws archief

Groepsraad benoemt twee nieuwe bestuursleden

Het groepsbestuur heeft enige tijd op halve kracht moeten werken vanwege een tekort aan bestuursleden. In het voorjaar gaf Silva de Ridder aan op proef mee te willen draaien binnen het bestuur, na de zomervakantie wilde Marie Witte dat ook doen. Toen zij aangaven daadwerkelijk lid te willen worden van het groepsbestuur is dat aan de groepsraad voorgelegd. Silvia is benoemd als lid en Marie als penningmeester. Hoewel de functie van groepsbegeleider vacant blijft is hiermee het groepsbestuur weer op sterkte gekomen.

31 October 2008 door Nick Slijderink