Bestuur binnen Scouting Texel

Het groepsbestuur is belast met het besturen van de vereniging en vertegenwoordigd de vereniging daar waar nodig.

Prachtige volzinnen. In feite komt het er in de praktijk op neer dat er heldere afspraken gemaakt worden, die vervolgens goed bekend worden gemaakt en natuurlijk of ze opgevolgd worden. Daarnaast zorgen de bestuursleden ervoor dat het mogelijk is dat er voldoende ruimtes en materiaal beschikbaar is voor het Scoutingspel en – heel belangrijk – dat de sfeer in de groep goed is.

Bestuursleden

Bij Scouting Texel hebben we twee besturen, nl.: voor de groepsvereniging Scouting Texel en voor Stichting Scouting Scouting Texel. Sommige leden zitten in beide besturen en sommigen in één bestuur. Voor het gemak wordt met beide besturen tegelijk vergaderd en zien we deze mensen als één bestuur, met een verdeling van de taken.

Vereniging

Ronald Witte

Voorzitter

Cathy Molendijk

Secretaris Vereniging

Rodi Bakker

Penningmeester

Celina Groenendijk

PR

Anouk van der Meij

Ledenadministratie

Stichting

Marcel Slikker

Voorzitter en Verhuur

Roel Wiering

Secretaris Stichting

Rodi Bakker

Penningmeester

André Eelman

Archivaris