Contributie

Contributie

Ieder lid van Scouting Texel betaalt evenveel contributie. Voor het seizoen september tot en met juli is de contributie voor ieder lid € *bedrag* per jaar.

Over het algemeen heeft de leiding niets te maken met de contributie. Dit wordt allemaal geregeld door de ledenadministratie. Bij de ledenadministratie kun je terecht met al je vragen met betrekking tot de contributie.

Nieuwe leden gaan pas contributie betalen na 6 weken introductie

De contributie kan pas worden stopgezet, nadat is afgemeld bij de eigen leiding van de speltak en bij de ledenadministratie. Deze afmelding moet schriftelijk worden ingediend bij de ledenadministratie.

Kampgeld

De kampen staan financieel los van de contributie .