Verhuur voorwaarden

Verhuurvoorwaarden

Algemene bepalingen Behorende bij de huurovereenkomst van de Stichting Scouting Texel

Begripsomschrijving

Huurders: Zijn organisaties, verenigingen en anderen die de accommodatie van Scouting Texel huren Gebruikers: Zijn personen die zich namens, op uitnodiging of met goedkeuring van de huurder in het gehuurde ophouden

Beheerder: Door het bestuur van de Stichting Scouting Texel bevoegd verklaarde personen inzake de verhuur: in deze de familie Poelmann

Te bereiken onder e-mailadres verhuur@scoutingtexel.nl

Accommodatie: Clubgebouw, terrein en inventaris gelegen aan Bernardlaan 149, Den Burg (geen postadres!)

Huurders/gebruikers zijn verplicht de volgende regels in acht te nemen:

1. Auto’s dienen op de daartoe bestemde plekken geparkeerd te worden. Auto’s mogen niet geparkeerd worden op het veldje, naast de accommodatie, of op het pleintje voor de accommodatie. Gelieve tevens niet te parkeren op het parkeerterrein van Keukencentrum Van der Vis tegenover de accommodatie. Op circa 300 meter vanaf de accommodatie ligt het grote parkeerterrein P5.

2. Het gebruik van zelf meegebrachte hoeslakens is verplicht. (kussens zijn niet aanwezig)

3. Er dienen de nodige hygiënische regels in acht genomen te worden.

4. Verstoppingen en beschadigingen aan de accommodatie dienen direct aan de beheerder gemeld te worden. Bij geconstateerde verstopping of beschadiging wordt de (laatste) huurder aansprakelijk gesteld. Bij aankomst dient de huurder de accommodatie dan ook grondig te inspecteren.

5. In de accommodatie zijn verschillende veiligheidsmaatregelen getroffen conform het aldaar geldende ontruimingsplan. De huurder is ervoor verantwoordelijk dat alle gebruikers hiervan op de hoogte zijn.

6. Op het terrein bij de accommodatie gelden de volgende regels: •

 • Het stoken van kampuren is niet toegestaan
 • Uitsluitend de vaste barbecues zijn toegestaan om te barbecueën, gebruik hiervoor houtskool
 • Na gebruik van de barbecues dienen deze schoon achter te worden gelaten
 • Fietsen dienen in de daarvoor bestemde fietsenstalling te worden gestald. Auto’s mogen hier niet komen!
 • Het aanwezige pionier hout mag zonder toestemming van de beheerder niet gebruikt worden. Bij toegestaan gebruik is dit uitsluitend op eigen risico.
 • Bij activiteiten op het terrein (veldje) dient er met de omwonenden en de begraafplaats alsmede het uitvaartcentrum rekening gehouden te worden.
 • Tussen 22.00u en 08.00u is het niet toegestaan (luidruchtige) buitenactiviteiten te houden.

7. Het tijdstip van vertrek dient zo spoedig mogelijk doch minstens 24 uur voor vertrek aan de beheerder te worden gemeld.

8. Bij vertrek dient men onder meer voor het volgende te zorgen: •

 • Levensmiddelen meenemen of weggooien
 • Koelkast(en) leeghalen, schoonmaken en stekker erin laten
 • Toiletruimtes, wasgelegenheden en keuken schoonmaken (men dient zelf voor schoonmaakmiddelen te zorgen)
 • Alle in de accommodatie aanwezig afvoerputjes schoonmaken
 • Alle zalen vegen (bezemschoon)
 • Prullenbakken legen
 • Openhaard schoonmaken na gebruik
 • Matrassen terugleggen op de daartoe aangewezen plek terug te leggen

Lege flessen meenemen en/of naar de glascontainer Na het afschouwen dient de sleutel te worden afgegeven aan de beheerder

9. Beheerder en verhuurder hebben de bevoegdheid om personen die de orde verstoren, zich aan vernieling en/of baldadigheid schuld maken of zich niet aan de hier genoemde regels houden, uit de accommodatie te (laten) verwijderen,

10. In de accommodatie en op het scoutingterrein geldt een niet-roken beleid conform de Nederlandse wetgeving.

11. Verhuurder is, behalve in geval van grove nalatigheid, niet aansprakelijk voor de schade ontstaan aan personen, goederen of welke schade dan ook. Ook in geval van onmacht en overmacht is de verhuurder niet aansprakelijk.

. Verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal en/of vermissing van eigendommen van de huurder/gebruiker.

13. Bij geschil van mening over de uitleg van deze regels, dan wel in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Stichting Scouting Texel.

14. Huurder is verplicht het bijgevoegde namenlijst op de dag van aankomst volledig ingevuld bij de beheerder van de accommodatie in te leveren.

Het buitenterrein (veldje) is in verband met de Scouting opkomsten bezet op de volgende momenten.

Er kan dan geen gebruik/ in overleg gebruik gemaakt worden van het buitenterrein;

 • Maandagavond van 18.30-20.30u
 • Woensdagmiddag van 15.00-17.00u
 • Vrijdagavond van 19.00-22.00u

Beheerder, postadres en sleuteladres

Marcel Slikker

E-mail: verhuur@scoutingtexel.nl