Sociale veiligheid binnen Scouting Texel

We vinden het binnen Scouting Texel belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige

omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen.

Wat is sociale veiligheid?

Sociale veiligheid binnen Scouting Texel betekent dat leden zich beschermd weten

en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging.

Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de

wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc.

Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal,

regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen

aan een sociaal veilige omgeving.

Gedragscode:

De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen

die een functie binnen onze Scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van

de gedragscode van Scouting Nederland die je hier kunt downloaden :

https://www.scouting.nl/assets/uploads/doorzoekbareBestanden/06.Ondersteuning/Veiligheid/Soci

ale%20veiligheid/Gedragscode.pdf

Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode.

Verklaring Omtrent het Gedrag:

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven.

Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring

Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Texel getroffen heeft om binnen

onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Het Huishoudelijk regelement van Scouting

Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet

overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven.

Aanstellingsbeleid:

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen

van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook conform

Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste 3 maanden een soort

proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijk functie, de gedragscode,

het Huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo

snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. Als bestuur maken wij gebruik van diverse

methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld.

Vertrouwenspersoon:

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een

sterfgeval, staat onze vertrouwenspersoon graag voor je klaar. Onze vertrouwenspersoon is:

Jitske Franzl

Ook kun je via het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland altijd contact opnemen met het

landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over

hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel

ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste

instanties. Het team Sociale Veiligheid is 24 uur te bereiken (na kantoor tijden via een

bereikbaarheidsdienst) op 033 496 09 11 of via de e-mail:

inveiligehanden@scouting.nl

socialeveiligheid@scouting.nl