Vertrouwenspersoon

Voor wie is de vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon is er voor alle leden van Scouting Texel, zowel de jeugdleden als alle volwassenen die lid zijn van de groep. En natuurlijk voor alle ouders / verzorgers van jeugdleden van de groep.

Wanneer ga je naar  de vertrouwenspersoon?

Als je te maken hebt met ongewenst gedrag en je daarover in vertrouwen wil praten. Ongewenst gedrag is bijvoorbeeld discriminatie, machtsmisbruik, pesten, agressie of seksuele intimidatie. De vertrouwenspersoon kan je helpen als je met dit soort gedrag geconfronteerd wordt bij scouting of bij situaties die te maken hebben met scouting.

Wat doet de vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon is een persoon  die onze scoutinggroep goed kent, maar niet direct betrokken is bij het bestuur of een speltak. De vertrouwenspersoon kan (jeugd)leden, ouders en stafleden helpen en begeleiden bij ongewenste omgangsvormen.
De vertrouwenspersoon luistert naar je, steunt je en denkt met je mee over een oplossing. De oplossing kan worden gezocht in de informele sfeer, maar kan ook een formeel karakter hebben als dat nodig is. In sommige situaties kan je worden doorverwezen.

Vertrouwen en zorgvuldigheid!

Zoals de naam al suggereert, behandelt de vertrouwenspersoon in principe[1] alle informatie vertrouwelijk. Dit houdt in dat hij/zij in principe met niemand praat over jullie gesprek, tenzij jij daar nadrukkelijk toestemming voor geeft.

Contact

  • Jitske Franzel:  // +31 6 15211451 (Tel / WhatsApp)

Meld in alle gevallen je naam en email adres of telefoonnummer, dan neemt een van ons contact met je op.


[1] Er zijn situaties waarin geen geheimhouding beloofd kan worden, te denken valt hierbij aan (vermoedelijke) onveilige situaties zoals bijvoorbeeld (kinder)mishandeling. In dat geval zal wel altijd besproken worden met de melder welke stappen er genomen zullen worden en wordt er ook dan uiterst vertrouwelijk en zorgvuldig gehandeld!